women-smoking-opium

اعتیاد آرزوهای شیرین دختران را خاکستر ورویاهای شان را به یغما برده است.

سونیا وقتی لباس سپید عروسی را به تن کرد، در برابر آیینه قرار گرفت، هرگز این فکر را نمی کرد که بختش نه تنها به سپیدی لباسش نیست، که سیاه تر از هر تاریکی است.

سونیا خانم می‌گوید: با آنکه ازدواج وی با پسر کاکایش به اجبار صورت گرفت، اما گذشت زمان رضایت اش را فراهم ساخت.

به گفته‌ی سونیا خوشی زندگی اش زودگذر بود. به زودی متوجه شد که شوهرش به ماده‌ی کشنده‌ی “شیشه” معتاد است.

سونیا می‌گوید: از همان آغاز، تلاش کرد تا شوهرش را نجات دهد اما دست سرنوشت، او را نیز به دام اعتیاد کشاند.

اکنون سونیا ۲۰ سال دارد ولی کشیدن مواد مخدر چهره اش را افسرده تر وسال خورده ترنشان می‌دهد.

” شوهرم معتاد بود. بخاطر اینکه من از وی جدا نشوم مرا هم به موادمخدر آعشته نمود.”

سونیا تنها زنی نیست که در ولایت هرات با مشکل اعتیاد به مواد مخدر، دست و پنجه نرم ‌ می‌کند، همراه با او ده ها زن دیگر در مرکز ترک اعتیاد شهامت برای رهایی از این مواد کشنده بستری اند.

رحیمه یکی دیگر از زنان معتاد است که برای ترک اعتیاد از مدت دوماه به این طرف در این مرکز بستری است.

به گفته‌ی رحیمه، ۵ سال می‌شود كه دونوع موادمخدر شیشه وکریستال را مصرف می‌كند.

رحیمه می‌افزاید: شوهرش ۴ سال پیش در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت گردید که پس از آن، رحیمه تمام وسایل خانه اش را فروخته وبرای خرید مواد مخدر مصرف کرد، ولی اکنون وی با سه فرزندش برای خوردن چیزی در بساط ندارند.

فرشته باقی یک تن از داکتران مرکز ترک اعتیاد شهامت می‌گوید: اکثر کسانی که به این مرکز درمانی معتادان مراجعه ‌ می‌کنند، زنان ساکن در نوار مرزی با ایران وترکمنستان ‌ می‌باشند.

خانم باقی افزود: “متاسفانه افزایش اعتياد در بين خانم‌ها در نوار مرزي كشور، بخصوص در ولسوالی های كهسان وغوريان، زیاد است.”

به گفته‌ی داکتر فرشته، در این مرکز بیش از پنجاه تن از زنان وکودکان معتاد به مواد مخدر بستراند که به تداوی درازمدت نیاز دارند.

داکتر فرشته می‌گوید: زنان زودتر از مردان می‌توانند موادخدر را ترک کنند.

تا هنوز رقم دقیق از زنان معتاد در هرات منتشر نشده است، ولی به گفته‌ی ریاست مبارزه با مواد مخدر ۶۰ هزار تن در هرات به چنگال مواد مخدر گیر افتاده اند.

استوری

Storay K. — “Addicted Women in Herat.” UN Photo/UNODC/Zalmai.