۱۳۹۳ اهمیت انتخابات

انتخابات ریاست جمهوری یعنی تحویل قدرت رهبری یک کشوراز فردی به فرد دیگ . در حکومت دموکراسی مردم حق رأی دادن به کاندید مورد نظر خود را دارند. البته این حق باید بدون جبر وظلم عملی گردد، زیرا اگر رأی با جبر همراه باشد وشخص نتواند به کاندید مورد نظرخود رأی بدهد، کشور بسوی تاریکی سوق داده می شود. برای برگزاری انتخاباتی شفاف درافغانستان کمیسیون مستقل انتخابات تشکیل گردیده تا هم بر روند انتخابات نظارت داشته باشند و هم در بخش شکایات انتخاباتی مردم را کمک کرده تا بتوانند ازحق رأی خود دفاع کنند.

کمبود مراکز توزیع کارت در هرات

روزانه برای بیش از7 صد تن ازافراد واجد شرایط درشهرهرات کارت رأی دهی توزیع می شود.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی
اشتیاق مردم ولایت هرات به گرفتن کارت وشرکت دراین پروسه ملی نیز افزایش


انتخابات 1393 و زنان

خاطرات من از انتخابات گذشته

مردم زجر کشیده افغانستان انگیزه ایی قوی برای رأی دادن واشتراک در انتخابات دارند. پیر وجوان با علاقمندی خاصی به مراکز ثبت نام رای دهندگان می روند و می خواهند که در پروسه انتخابات اشتراک نمایند تا ریس جمهور خویش را، کسی که هدفش خدمت به این مرز و بوم باشد را تعیین نمایند. از انتخابات گذشته یک خاطره جالب به یاد دارم. وقتی در مجلس نشسته بودم، از یک مرد موی سفید شنیدم که می گفت: من درانتخابات رأی خود را به شخص مورد علاقه ام دادم.

Waking Up to Election Day in Afghanistan

voting line in Herat

In each of her white hairs, I could see the history, the terror, the fights, and loss. She was hoping that she might get one more chance to vote.

Making Voting a Family Affair

election ink in herat

We were scared as we left the house. But when we saw security persons on all the streets we felt better.

On a Sleepless Night I Dream of Peace

Sardar memorial

I watched the news on the execution-style killing of nine people—including foreigners—in a strongly guarded luxury hotel in Kabul during Nowruz on March 21.

When the Birds Sang of Freedom

two women registering

With each step I felt stronger. I remembered my husband’s instructions, but as I got closer, I began to think, Why? Why didn’t I have the right to make my own choice?

The Blank Vote

five boys

If you don’t have a candidate, a white vote shows that you are a citizen of Afghanistan and that the fate and future of Afghanistan are important to you.

Defining the Women’s Vote in Afghanistan

elderly voter in herat

If women voted independently—and were they to choose the candidate who promised to improve women’s rights and develop the country—everything could change.