دختربهشت

i-am-farkhunda

فرخنده خواهرم
آرام تربخواب
اندرميان تلخى ذهن غريب من
مانند صد هزار، بهاران

:خواهرم فرخنده

i-am-farkhunda

من اين نامه را در زير روشنايې شمعى در کنار مزارتو نوشتم،هرچند کابوسها به سراغم ميامدند تا مانع نوشتنم شوند و نسيم شبانگاه ميخواست شمع راخاموش سازد، اما من با دستهاى خود روشنايى را در انحصار کشيدم و درد دلم را چنين بر روى کاغذ ريختم .

Afsana introduction

Afsana is a university student. Born in 1995 in Balkh province, her family spent a year in Pakistan during the Taliban before returning to Afghanistan. She hopes to study business.

Martyr Farkhunda

farkhunda-protest-3

Among the hundred people who killed Farkhunda, no one stood up and said, “This is against the law.” It shows that all of them were illiterate.

Farkhunda’s Force

i-am-farkhunda

Calling themselves patrons of Islam
They were men
Mark them forever as traitors

آیا انسانیت مرده است؟

farkhunda-protest-2

دختری که فقط ۲۷ بهار از عمرش را درآغوش گرم خانواده سپری کرده بود. قربانی نادانی یک مشت ارازل و اوباش شد. آری، فرخنده اولین دختری بود که در پیش چشم مردم و در وسط شهر به آتش زده شد. همه ی چشمها او را مانند اینکه یک فیلم باشد به تماشا نشستند و قلبی نسوخت و دلی به رحم نیامد تا او را کمک کند.

I Am Sorry, My Sister

farkhunda-tree

I want to write your name in red
with black coal: Marta-yer Farkhunda.
We will rename the Shah do Shamshera
Farkhunda Road to honor your memory

Fears

farkhunda-protest

How much violence can I tolerate?
What kind of sin is worth such brutality?
I am discouraged about our future

The New Fears in Kabul

farkhunda-coffin-2

The difference between Afghan police and the brutal Taliban is little but their uniform.

Tears in Kabul

farkhunda-coffin

She will remain a heroine, a symbol of integrity and honesty to the worship of her creator.