attack-on-kunduz2

شهر خالی از سرور و شادی قدیم است. کندز به شهری پراز توپ و تفنگ تبدیل شده است. خانه های مردم سقف شان فروریخته و مردمانش آواره شدند. شرایط کنونی کندز نه تنها برای مردم کندز زجر دهنده است ، بلکه همه افراد جامعه را متاثر می سازد و داغ بزرگی بر دل همه گان به جا می گذارد.

مردم بیچاره افغانستان که از حالت عجز دولت در مقابل این همه ناگواری ها به تنگ آمده اند جز حرکت های نمادین ،تظاهرات و جمع آوری کمک برای هموطنان کاری دیگری را انجام داده نمی توانند. بغض بزرگی گلوی مردم را فراگرفته که اجازه بیرون کشیدن آنرا ندارند.

دشمنان افغانستان طالبان بی غیرت و دیگر نو برخاسته گان در عقب این حملات بزدلانه هستند و غیر از ویرانی و خون ریزی چیز دیگری از دست شان برنمی آید. آنها ایمان نمایشی نسبت به پروردگار متعال دارند که آن هم به جز ریا چیز دیگری نیست و آنرا برای بدنامی دین و عقیده مردم مظلوم افغانستان بکار می برند.

این روز ها شب و روزدر کندز یکسان شده است. شهر کندز آتش دردی را تحمل می کند که خود و هم جوارانش را می سوزاند. دردیست که سوزش آن کوه های بلند افغانستان را متزلزل می سازد. به امید پیروزی پولیس و نیروی نظامی کشور و به امید اینکه مشکلات کنونی را مددگار بزرگ مردم افغانستان خداوند تعالی حل نماید تا مردم از این حالت تجات پیدا کنند.

به امید آزادی کندز و رفاه هر چه زودتر کندزو کندزیان.

حسینا

Hasina — “Kunduz”